𝐊𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐒𝐎𝐀́𝐓 𝐂𝐇𝐈 𝐏𝐇𝐈́ 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆!

62

Chủ đầu tư thường có nhiều thắc mắc và lo ngại liên quan đến việc kiểm soát chi phí phát sinh trong dự án xây dựng. Dưới đây là một số thắc mắc phổ biến mà khách hàng có thể đặt ra:

🔹Chi phí 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐨̂ 𝐥𝐲́ là do đâu?
🔹Làm thế nào để 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 không dự kiến?
🔹Làm thế nào để theo dõi được 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 và 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 ở công trình?
Bắt nguồn từ nhiều yếu tố chủ quan khiến chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm cho những yếu tố phát sinh. Thực ra, lý do chính đáng hơn hết là chọn phải nhà thầu không uy tín và không trung thực khiến mức dự trù ban đầu phải chăng nhưng thực tế thi công phát sinh đáng kể.
Để trả lời những thắc mắc này một cách rõ ràng, GAM Design & Built xây dựng niềm tin, chính sách bảo hành chất lượng, hợp đồng đảm bảo minh bạch và uy tín với khách hàng trong mọi quản lý dự án xây dựng.

Liên hệ với chúng tôi

Họ và tên
Địa chỉ email
Số điện thoại
Lời nhắn
Gọi ngay messenger Zalo Chat