5x20m - 260m2 sử dụng

04 Phòng & 04 WC

Hòa Xuân- Đà Nẵng

5x20m - 255m2 sử dụng

03 Phòng & 03 WC

Hòa Xuân - Đà Nẵng

5x20m - 280m2 sử dụng

04 Phòng & 04 WC

Trà Na 2- Liên Chiểu- Đà Nẵng

5x20m - 240m2 sử dụng

03 Phòng & 04 WC

Đầm sen - Hòa Xuân

Đông Du 25, Đà Nẵng

4 tầng

4,5x17m

5x20m

3 tầng

Đà Nẵng

Đà Nẵng

3 tầng

5x20m

5x20m - 255m2 sử dụng

03 Phòng & 03 WC

Cồn Dầu 16- Hòa Xuân

Liên hệ với chúng tôi

Họ và tên
Địa chỉ email
Số điện thoại
Lời nhắn
Gọi ngay messenger Zalo Chat