5x20m - 500m2

04 Phòng & 04 WC

Dương Văn Nga - Đà Nẵng

10x20m - 520m2

04 Phòng & 05 WC

Khu Erovillge 2 - Hòa Xuân-Đà Nẵng

Liên hệ với chúng tôi

Họ và tên
Địa chỉ email
Số điện thoại
Lời nhắn
Gọi ngay messenger Zalo Chat