10x20m

mỗi tầng 2 căn

Ngô Quyền- Đà Nẵng

5x17.5m - 250m2

03 P.ngủ- 04WC

Phạm Tuấn Tài- Đà Nẵng

5x17.5m - 250m2

03P.ngủ - 04WC

Mỹ Đa Tây 10 - Đà Nẵng

5x20m - 255m2 sử dụng

03 Phòng & 04 WC

Hồ Phi Tích- Hòa Xuân- Đà Nẵng

5x20m - 500m2

04 Phòng & 04 WC

Dương Văn Nga - Đà Nẵng

5x17.5m - 250m2

03 Phòng & 04 WC

Bùi Tấn Diên - Đà Nẵng

10x20m - 520m2

04 Phòng & 05 WC

Khu Erovillge 2 - Hòa Xuân-Đà Nẵng

Liên hệ với chúng tôi

Họ và tên
Địa chỉ email
Số điện thoại
Lời nhắn
Gọi ngay messenger Zalo Chat